Op www.scholenopdekaart.nl​ wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Deze cijfers kunnen scholen aanvullen met eigen toelichtingen, zodat een duidelijk profiel van de school ontstaat. U vult de postcode van uw eigen adres in en krijgt een overzicht van scholen bij u in de buurt. Wij vullen de informatie over onze school jaarlijks aan.