​​​​In 2019 zijn er 213 leerlingen op de Bron, verdeeld over negen groepen. Er zijn twee kleutergroepen en zeven groepen in de midden- en bovenbouw.
Verreweg de meeste kinderen komen in de ochtend lopend naar school.

Wij hebben een na-schools activiteitenprogramma met sport, dans, creatieve workshops, Arabische les en pianoles.

De onderwijsresultaten van onze leerlingen zijn goed en onze leerlingen zijn trots op hun school. ​