Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?
Als basisschool De Bron uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in. Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u eerst een bewijs van registratie. Vervolgens plannen wij drie maanden voor de 4e verjaardag van uw kind een intakegesprek. Hierna volgt de inschrijving van uw kind op De Bron.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018: 3 maart 2022
  • kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019: 2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019: 3 november 2022

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u naar onze schoolgids. U kunt met vragen ook contact met ons opnemen of maak een afspraak voor een rondleiding.