• Nieuws

Op De Bron werken we samen met Aslan Muziekcentrum. Aslan biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden.

Met deze leerlijnen geeft het muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks op onze school les. De leerlingen ontwikkelen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of op het gebied van dans. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, is het echt een onderdeel van de school.

Meer informatie over Aslan vindt u hier: www.aslanmuziek.nl