Onze pijlers

De drie pijlers van ons onderwijs zijn:

  1. Basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) omdat zij belangrijk zijn om mee te doen in de maatschappij.
  2. Wereldburgerschap omdat kinderen kennis en vaardigheden nodig hebben om hun eigen plek te verwerven in de wereld.
  3. Kunst en cultuur omdat het bijdraagt aan de vorming van een eigen identiteit en een creatieve, onderzoekende houding stimuleert.