​​​Op onze school zitten de meeste leerlingen per leerjaar samen in een klas. We hebben ook een paar combinatiegroepen met twee opeenvolgende leerjaren samen in een groep. De leerkrachten stemmen het onderwijs af op de verschillende behoeften van leerlingen.​ Alle lessen worden op (tenminste) drie niveaus aangeboden: kinderen die minder instructie nodig hebben, leerlingen die na een gestructureerde uitleg aan het werk gaan en leerlingen die in een klein groepje nog een aanvullende instructie van de leerkracht krijgen.

Jaarlijks geven wij een schoolgids uit met alle relevante informatie over de school: Schoolgids 2019-2020. ​