Rekenen, taal en lezen

In de groepen 1/2 bieden we de leerlingen een speels aanbod waarmee we werken aan grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, tekenontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie enzovoorts.

Circa de helft van de schooltijd voor groep 3 tot en met 8 wordt besteed aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Voor het bepalen van het precieze rooster in een groep laten wij ons leiden door de leeropbrengsten van de kinderen: een beredeneerd aanbod.