Hulp bij huiswerk

De Bronacademie is opgezet om ouders te ondersteunen bij het bieden van hulp bij huiswerk. Twee collega’s laten door middel van een reken- of taalactiviteit zien hoe bepaalde zaken op school worden aangeboden. Aansluitend op deze bijeenkomsten vindt er ook een excursie plaats die past bij de aangeboden stof. Hiermee ervaren zowel ouders als leerlingen dat onderwijs gemakkelijk te vervoegen is in de dagelijkse praktijk.