Bij sommige leerlingen gaat het leren uit een boek niet vanzelf. Ze hebben ondanks de eventuele ondersteuning die ze krijgen, nog moeite met de leerstof. Het aanbod blijkt te abstract of niet concreet genoeg omdat de context voor deze leerlingen ontbreekt. Sommen hebben geen betekenis, taal geen functie en schrijven geen doel.

Het Doelab biedt één dag in de week passend onderwijs voor deze leerlingen. De lessen zijn een combinatie van praktisch leren en mindsettraining waarbij de leerdoelen zijn aangepast op niveau en competentie. Belangrijk is dat de leerlingen positieve leerervaringen opdoen waardoor ze een groeimindset ontwikkelen.

Leerkracht van het Doelab is Odilia Legierse. Naast groepsleerkracht is zij getraind door Doelab om deze lessen te geven. Dit sluit naadloos aan bij haar vorige carrière als timmervrouw.