Doelab Elisabeth Paulusschool

In het Doelab werken we vanuit de visie van Carol Dweck en gebruiken we de leerkuil van James Nottingham om inzichtelijk te maken hoe het proces van leren gaat. Kinderen die leren doorzetten, blijven proberen, andere manieren zoeken om tot een goed resultaat te komen en obstakels overwinnen, gaan door de leerkuil en groeien.
Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset kunt veranderen in een groei mindset. Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol.

Doelab in de praktijk

Er wordt thematisch gewerkt en de lessen hebben een praktisch karakter. We werken aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas maar dan vertaald naar de praktijk. Rekenen en taal terwijl de leerlingen lekker aan de slag zijn met onder andere ICT, techniek, koken, tuinieren, textiele werkvormen, stages en boodschappen doen. We doorbreken de muren van een klaslokaal en betrekken de maatschappij in onze lessen. Maatschappelijke betrokkenheid vinden wij dan ook erg belangrijk.

Naast de algemene reken-, taal- en motorische doelen werken we ook aan persoonlijke leer doelen. Deze richten zich met name op de mindset.