Kunstzinnige vakken

Wij willen de kinderen een brede basis voor het leven meegeven, waarin zij zicht hebben op al hun interesses en talenten. Daarom besteden we ook ruimschoots aandacht aan algemene ontwikkeling en ontwikkeling in kunstzinnige vakken. Dat doen we in de klas, maar ook door jaarlijkse excursies naar musea en het theater. We hebben per slot van rekening het geluk een Amsterdamse school te zijn.

Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs wordt in groep 1 -8 verzorgd door een vakleerkracht muziek. In groep 5 en 6 leren de kinderen noten lezen en een keyboard bespelen. Bij de kleuters worden de leerkrachten begeleid door een specialist van het Concertgebouw. In groep 6 en 7 gaan de kinderen naar de schooltuinen. In deze periode is het natuuronderwijs intensief.
Ook voor bewegingsonderwijs (2x per week), beeldende vorming en techniek hebben we vakdocenten op school. Op deze manier komen we tegemoet aan de specifieke vaardigheden die vakdocenten bezitten om deze vakken goed te kunnen geven.