Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Ouders kunnen met hun klacht terecht bij de leerkracht of bij de directie en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie.

Ouders kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersonen op school: Farida El Idrissi en Antoinette Jens. Zij beoordelen of een klacht binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan één van de vertrouwenspersonen van de ASKO. Zij kunnen de leerling, de ouder of medewerker die een klacht indient, begeleiden bij het nemen van verdere stappen.

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van ASKO scholen