De kinderen zijn tussen 12.00 en 13.00 vrij. Ruim 80% van de kinderen blijft dan over. Ze eten in hun eigen klas en spelen buiten onder begeleiding van onze overblijfkrachten. De belangrijkste taak van de overblijfkracht is zorgen voor een veilige en prettige sfeer tijdens de overblijf

Het schooljaar is verdeeld in drie blokken:

Blok 1: begin van het schooljaar t/m eind december

Blok 2: januari t/m maart

Blok 3: april t/m eind schooljaar

Kosten per blok per kind:
4dg p/kind € 87,00
3dg p/kind € 65,25
2dg p/kind € 43,50
1dg p/kind € 21,75

Strippenkaart 10x = € 25,00

Contactpersoon voor de tussenschoolse opvang is Samantha Caupain, s.caupain@askoscholen.nl