De kinderen zijn tussen 12.00 en 13.00 vrij. Ruim 80% van de kinderen blijft dan over. Ze eten in hun eigen klas en spelen buiten onder begeleiding van onze overblijfkrachten. De belangrijkste taak van de overblijfkracht is zorgen voor een veilige en prettige sfeer tijdens de overblijf.

In 2021-2022 hanteren we een aangepast tarief van €210 voor 4 dagen overblijf. Dit heeft te maken met de teruggave van TSO-geld van schooljaar 2019-2020. Ouders worden nog gecompenseerd voor de gemiste TSO tijdens de schoolsluiting i.v.m. de lockdown.

De normale tarieven zijn:

Standaard
4dg p/kind € 260,00
3dg p/kind € 195,00
2dg p/kind € 130,00
1dg p/kind € 65,00

Familie kst. vanaf 2 kinderen
4dg p/kind € 240,00
3dg p/kind € 180,00
2dg p/kind € 120,00
1dg p/kind € 60,00

Strippenkaart 10x € 20,00

Contactpersoon voor de tussenschoolse opvang is Samantha Caupain, s.caupain@askoscholen.nl