Geoorloofd schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Wanneer u buiten de schoolvakanties op vakantie wil gaan zal hiervoor verlof aangevraagd moeten worden bij de directie middels een verlofformulier. De directie geeft hiervoor alleen toestemming als dit volgens de richtlijnen van de rijksoverheid mag.