In bijzondere gevallen kan de directeur extra vakantieverlof of verlof in verband met zogenoemde gewichtige omstandigheden verlenen. Hierbij kan de leerplichtambtenaar om advies worden gevraagd. 

Aanvragen voor meer dan 10 dagen verlof worden altijd door de leerplichtambtenaar beoordeeld. Extra vakantieverlof is aan strenge voorwaarden verbonden en ook bij verlof in verband met gewichtige omstandigheden gelden dezelfde wettelijke regels voor zowel ouders als de school.

Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van dit aanvraagformulier.