Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? U kunt dit telefonisch of via Parro melden. Wij zijn hiervoor tussen 08.00 en 08.15 bereikbaar. Bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij als kinderen te laat komen. Bij veelvuldig te laat komen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.