We zijn een relatief kleine school en zien dit ook als een meerwaarde. De organisatie is overzichtelijk en er is een warme sfeer doordat leerlingen en leerkrachten van verschillende jaarlagen elkaar kennen. De populatie van de buurt Westerpark is erg divers en dat is terug te zien in de school. 

Pedagogisch klimaat op De Bron

De Bron heeft een bijzonder prettig pedagogisch klimaat. Kinderen, leerkrachten, ouders en de buurt spannen zich daar samen bewust voor in. Samen met ouders maken wij de Bron. Wij scheppen met elkaar een leefgemeenschap waarin we belevenissen en ervaringen met elkaar delen. Het gevoel van saamhorigheid met veel oog voor positieve onderlinge relaties, zien wij als een kernwaarde van De Bron.