De Staatsliedenbuurt kent een roemrijk verleden. Dat verleden heeft gezorgd voor een buurt met veel diversiteit en die diversiteit zie je terug in de school. We zijn een relatief kleine school en zien dit ook als een meerwaarde. De organisatie is overzichtelijk en er is een warme sfeer doordat leerlingen en leerkrachten van verschillende jaarlagen elkaar kennen.

Pedagogisch klimaat op De Bron

De Bron heeft een bijzonder prettig pedagogisch klimaat. Kinderen, leerkrachten, ouders en de buurt spannen zich daar samen bewust voor in. Samen met ouders maken wij de Bron. Wij scheppen met elkaar een leefgemeenschap waarin we belevenissen en ervaringen met elkaar delen. Het gevoel van saamhorigheid met veel oog voor positieve onderlinge relaties, zien wij als een kernwaarde van De Bron.