Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein en Kijk, Kies, Doe.

In de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. Deze thema's worden gezamenlijk voorbereid, waardoor peuters en kleuters binnen dezelfde context leren. Voorschool en vroegschool werken met hetzelfde observatie- en registratiesysteem. Dat vergemakkelijkt de overgang en zorgt voor een gezamenlijke taal en gedeelde visie op kindontwikkeling.

Overgang peuterspeelzaal naar basisschool

Als een kind overgaat van de peuterspeelzaal naar de basisschool, is er een 'warme overdracht' tussen de professionals. Belangrijker is dat de juffen van de basisschool en de kinderen elkaar al kennen: ze komen elkaar immers al regelmatig op de gang en de speelplaats tegen. 6 x per jaar is er overleg met het hele VVE-team (leidsters peuterspeelzaal en leerkrachten groep 1/2).