​​Van 12 tot 13 uur zijn de kinderen vrij. Ruim 80% van de kinderen blijft dan over: ze eten in de klas en spelen buiten onder leiding van een overblijfjuf. De kinderen verblijven in de eigen groep onder begeleiding van één of twee overblijfkrachten. Op elke 15 kinderen is er minimaal één overblijfkracht. De belangrijkste taak van de overblijfkracht is zorgen voor een goede sfeer. Tijdens het lunchen zitten de kinderen met vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar aan tafel. Na het eten gaan de kinderen zoveel mogelijk naar buiten. Frisse lucht is goed voor ze en ze kunnen dan lekker rennen. Ze kunnen fietsen, steppen, voetballen enzovoorts met de materialen van de Toverbal.​ ​De TSO van de Bron functioneert zelfstandig en in nauwe samenwerking met het leerkrachtenteam van de school. De TSO van de Bron heeft in 2019 de gouden ster erkenning gekregen van TSO-voorbeeldschool.

De kosten voor de overblijf zijn in het schooljaar 2019-2020 als volgt:
4 dagen per week € 275,00 per jaar
3 dagen per week € 206,25 per jaar
2 dagen per week € 137,50 per jaar
1 dag per week € 71,50 per jaar

U krijgt korting als u vroeg en/of voor meerdere kinderen uit één gezin betaalt.
Betaling van het abonnement kan door het geld over te maken op IBAN NL17INGB0668243384 ten name van De Bron onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind.
Het overblijfbedrag dient vooruit betaald te worden. Het mag ook in termijnen betaald worden, maar dan moet het, volledige, bedrag wel voor 1 februari binnen zijn.