Een belangrijke pijler van ons onderwijs is: sterke basisvaardigheden op het gebied van taal (lezen, spelling, schrijven en mondelinge taalvaardigheid) en rekenen-wiskunde. Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen deze basisvaardigheden ontwikkelen. Een juiste focus op deze basisvaardigheden vergroot ieders kansen.

Wij stellen ambitieuze doelen ten aanzien van de individuele taal- en rekenprestaties van onze leerlingen. Om dit ambitieuze niveau te bereiken, hebben leerkrachten naast de methodische lessen ook volop mogelijkheden om te differentiëren in het lesaanbod. Immers niet ieder kind heeft hetzelfde nodig. Sommigen kinderen hebben meer oefening nodig, andere kinderen juist meer uitdaging en waar nodig doen we aanpassingen in het lesmateriaal zelf.