De Breintrein is de verrijkingsgroep op de Bron. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen werken hier één keer per week aan de taken die buiten de reguliere lesstof vallen. Aandachtspunten binnen de Breintrein zijn samenwerken, taakaanpak en doorzettingsvermogen. We proberen leerlingen meer inzicht te geven in hun persoonlijke leerstijl en voorkeuren. Daarnaast maken we leerlingen bewust van de verschillende manieren van denken. Een leerling leert op analytische, creatieve en praktische wijze gericht na te denken en dit in verschillende situaties toe te passen.

Leerlingen worden op basis van hun resultaten en een signaleringslijst geselecteerd voor de Breintrein door de eigen leerkracht, leerkracht van de Breintrein en de intern begeleider. Jaarlijks wordt gekeken welke leelringten in aanmerking komen voor de Breintrein.