De Breintrein is de eigen verrijkingsgroep op De Bron. Hier bieden we één dag in de week onderwijs aan leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging op basis van hun leerprestaties in de klas of opvallen door hun denkstrategieën.

We hebben als doel om deze leerling meer uitdaging te bieden. Dit gaat dan niet om reguliere lesstof maar juist met opdrachten die het leerplezier vergroten en uitdagen tot leren leren. Leerlingen worden uitgedaagd op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. U moet hierbij denken aan samenwerken, taakaanpak en doorzettingsvermogen.

Leerkracht van de Breintrein is Elise Snoek. Zij is naast groepsleerkracht specialist meer- en hoogbegaafdheid. Naast de verrijkingsgroep ondersteunt en adviseert zij ook de leerkrachten van groep 1 t/m 8 bij het onderwijs van meer- en hoogbegaafde kinderen.