Sociale vaardigheden en samenwerking

Onze school is de plek waar kinderen, los van hun ouders, de regels van het sociale spel leren kennen. Vanuit de school begeleiden wij de kinderen in deze ontwikkeling door structureel en systematisch aandacht te besteden aan sociale vaardigheden en samenwerken. We doen dat met behulp van het programma Vreedzame School. In dit programma is aandacht voor groepsvorming, sociale regels en persoonsvorming. Kinderen ontwikkelen vaardigheden waarmee zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen welzijn en dat van hun groepsgenoten.

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.