Wereldburgerschap is voor ons dat we werken aan een klimaat waarin onze leerlingen een betrokken houding hebben met betrekking tot elkaar, in Nederland en daarbuiten. Zij zien de waarde in van de verschillen tussen mensen, zijn solidair naar anderen toe, zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige samenleving en beseffen dat hun eigen handelen een effect heeft op de rest van de wereld.

Wij richten ons op de thema’s:

  • Identiteit; wat maakt mij bijzonder, wat delen we en waarin verschillen we?
  • Diversiteit en inclusie; hoe gaan we om met onze verschillen en hoe gaan we ermee om?
  • Democratie, macht, vrijheid, gelijkheid; hoe werkt democratie en wat kan jij ervoor doen?
  • Wereldperspectieven; wat kan je leren van de werelddelen en heeft het verleden invloed op ons huidige leven?
  • Mensenrechten; wat betekenen vrijheid en rechten?
  • Ongelijkheid en solidariteit; kunnen we oefenen met inleving, empathie en verbinding?
  • Globalisering en verbindingen; hoe zijn we verbonden met de hele wereld?
  • Vrede en conflict; hoe kunnen we vrede maken en hoe kunnen we verschillen zonder ruzie?
  • Duurzame ontwikkeling; hoe zorg jij goed voor de aarde?
  • Technologie en mediawijsheid; hoe ga jij om met media en welke invloed heeft technologie?

Deze thema’s zijn verweven in onze lessen van de Vreedzame school, wereldoriëntatie, muziek, kunst en cultuur. In de bovenbouw bieden we de kinderen het filmproject 'Wie ben jij?' aan en het project Ancestors unknown waarbij kinderen op zoek gaan naar hun eigen achtergrond.