Naast het persoonlijke contact verloopt het contact met ouders hoofdzakelijk via Parro. Dit is een app waarmee de groepsleerkracht ouders op de hoogte houdt van activiteiten en gebeurtenissen in de klas. In de app worden ook foto's gedeeld. Ouders krijgen hiermee informatie over het dagelijks leven in de klas. Ouders kunnen via de app ook makkelijk een vraag stellen of iets praktisch delen met de leerkracht. Parro wordt door onze ouders erg gewaardeerd omdat het ze meeneemt in wat er in de klas speelt.

Het contact met ouders verloopt verder via mail en telefonisch. Ook staat er dagelijks bij de ochtendinloop een medewerker bij de deur om de kinderen te begroeten, maar ook om mogelijke vragen van ouders te beantwoorden.