Educatief partnerschap

​​​​Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, waarbij de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijft u als ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind(eren). En wij als school zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Samen streven wij hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van uw kind. Om dat doel te bereiken is onderling vertrouwen en een goed contact tussen school en ouders een voorwaarde. Er zijn een aantal geplande contactmomenten in het schooljaar, maar u kunt altijd op een ander moment een afspraak maken met ons als u daartoe behoefte voelt. Dat zullen wij van onze kant ook doen. Zodat we gezamenlijk zorgdragen voor het welzijn van uw kind. ​