Ouders kunnen op verschillende manier meedoen en meehelpen op school. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over de ontwikkelingen op school. Ook kunnen ouders helpen bij schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld als begeleider meegaan bij een uitstapje, een groepje kinderen begeleiden tijdens de Koningsspelen of hapjes maken voor het schoolfeest.

Samen met ouders maken wij De Bron.