De Bron heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als het personeel. De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie over zaken die het onderwijs en de organisatie van de school aangaan. Over meerdere belangrijke onderwerpen is de directie of het schoolbestuur verplicht advies of zelfs instemming van de MR te vragen. De MR heeft ook de mogelijkheid om op eigen initiatief onderwerpen bij de directie of het schoolbestuur aan te kaarten.

Het contact in de MR tussen de ouders, leerkrachten en directie is zeer waardevol. Alle partijen vinden soms net iets anders belangrijk of hebben vanuit hun verschillende belangen andere voorkeuren en visies. Maar door het voeren van een dialoog krijgen we meer begrip voor elkaar, geven we elkaar nieuwe inzichten en vullen we elkaar aan.

Contact met de MR

Mocht u meer over de MR willen weten, dan kunt u mailen naar: bron.mr@askoscholen.nl