Samen met ouders maken wij de Bron. Wij scheppen met elkaar een leefgemeenschap waarin we belevenissen en ervaringen met elkaar delen. Het gevoel van saamhorigheid die dit met zich meebrengt, zien wij als een kernwaarde van De Bron.

Leerling, ouders en leerkracht werken samen aan de ontwikkeling van de leerling. Binnen die samenwerking heeft iedereen zijn eigen inbreng en deskundigheid. Een leerling denkt zelf na over zijn of haar leerproces. Ouders kennen hun kind het beste en kunnen de school helpen hun kind beter te leren kennen. De leerkracht is deskundig op het leerproces en de didactiek.

Regelmatig vragen we ouders om ons te helpen. Uitstapjes en activiteiten als bijvoorbeeld de sportdag kunnen we niet doen zonder de hulp van ouders. Deze hulp van ouders waarderen we enorm.