De ouderraad (OR) werkt samen met de school aan een goed leef- en leerklimaat voor de kinderen. De OR is een schakel tussen school en ouders en onderhoudt contacten met de MR en de klassenouders. De OR heeft, in tegenstelling tot de MR, geen wettelijke bevoegdheden.

De OR houdt zich bezig met de praktische zaken op school zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt en het ouderfeest. De OR is ook betrokken bij de het regelen van de Avond 4-daagse.

Heeft u zin om mee te doen? Meldt u aan via ​bron.or@askoscholen.nl​.​