De ouderraad (OR) werkt samen met de school aan een goed leef- en leerklimaat voor de kinderen en zijn een schakel tussen school en ouders o.a. met de hulp van klassenouders.

De OR houdt zich bezig met de praktische zaken op school zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het ouderfeest. De OR is ook betrokken bij de het regelen van de Avond 4-daagse.