We werken aan een stevige basis voor ieder kind met voldoende bagage om een zelfstandige, verantwoordelijke en bewuste wereldburger te worden.

Hoe zien leerlingen eruit als wereldburger? Leerlingen hebben een betrokken houding met betrekking tot elkaar, in Nederland en daarbuiten. Zij zien de waarde in van de verschillen tussen mensen, zijn solidair naar anderen toe, zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige samenleving en realiseren zich dat hun eigen handelen een effect heeft op de rest van de wereld.

Het is belangrijk dat we de mogelijkheden van een kind optimaal benutten. Onze gedachte is dat als we voldoen aan de volgende drie basisbehoeften dat we een fundament leggen om dit doel te behalen. 

  • We geven kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen (competentie).
  • Kinderen krijgen de ruimte om het zelf te doen en zelf te ontdekken (autonomie).
  • Kinderen voelen dat ze erbij horen (relatie). 

Want dan zijn kinderen betrokken en gemotiveerd om te leren.