De Bron werkt nauw samen met Dynamo. Zodoende hebben we in ons schoolgebouw een aanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Dynamo biedt voorschool aan. Dit is een peuteropvang (voor kinderen van 2 tot 4 jaar) met een programma dat de ontwikkeling van kinderen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers extra stimuleert. Kinderen hebben er een fijne tijd en gaan beter voorbereid naar de basisschool om daar een goede start te maken.

Lees meer over Dynamo-voorschool De Bron

Als een kind overgaat van voorschool De Bron naar de basisschool is er een goede overdracht tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Belangrijker is dat de leerkrachten en kinderen elkaar al kennen want ze komen elkaar immers al regelmatig tegen op de gang en op de speelplaats.

Na de zomervakantie van 2022 zal Dynamo ook starten met een spelinloop voor kinderen en hun ouders van 0 tot 2,5 jaar. De kinderen kunnen twee keer per week lekker spelen en voor de ouders is er koffie en thee. Samen met ouders kunnen ze met andere kinderen spelen, nieuw speelgoed ontdekken en kunnen ouders elkaar ontmoeten.
Lees meer over spelinloop in Amsterdam