Team basisschool De Bron

Op De Bron werkt een team van circa 20-25 medewerkers. Een betrokken team die samen met ouders en leerlingen goed onderwijs weet neer te zetten voor iedere leerling. Binnen ons team werken twee intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de leerlingenzorg. Daarnaast hebben we een reken-, taal- en leesspecialist in ons team. En onze bouwcoördinatoren sturen samen met de directie het team aan in de dagelijkse organisatie en onderwijsontwikkelingen.