Groepsleerkrachten

Onze groepsleerkrachten geven onderwijs aan de leerlingen en onderhouden het contact met ouders/verzorgers. Sommige groepsleerkrachten werken parttime. Duoleerkrachten hebben een wekelijkse overdracht, maar stemmen gedurende het jaar ook regelmatig met elkaar af. Naast lesgevende taken hebben groepsleerkrachten ook organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week 45 minuten gymles. De gymlessen worden op maandag en donderdag gegeven in de Hogendorphal aan de van Hogendorpstraat 921.

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten Fatima El Haigoune en Farida El Idrissi ondersteunen de groepsleerkrachten in de klas of begeleiden leerlingen buiten de groep.

Intern begeleiders

De intern begeleider Rosanne van Lammeren ondersteunt de groepsleerkrachten. Samen maken ze plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind. Ook bewaakt de intern begeleider samen met het team de leerlijnen.

Specialisten en onderwijscoördinatoren

Op onze school kunnen we gebruik maken van de expertise van een aantal collega’s. Hun kennis en vaardigheden helpt het team om ons onderwijs continu te verbeteren en de kinderen op school optimaal te begeleiden. Zo hebben we op school een taal- en rekencoördinator, specialist meer- en hoogbegaafdheid, kinderfysiotherapie van Kind en motoriek en schoolopleider voor studenten.

Ondersteunend personeel

Onze conciërge Petra de Buin gaat over allerhande facilitaire zaken en is daarnaast ook oudercontactmedewerker. U kunt bij haar terecht voor praktische vragen die te maken hebben met Parro of naschoolse activiteiten.

Samantha Caupain is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het leerlingenbestand. U kunt bij haar terecht voor het wijzigen van adres- of contactgegevens, de TSO en de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Directie

Jolanda van der Molen (directeur) is schoolleider van de Bron. Zij houdt zich bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken maar is vooral ook aanspreekpunt voor ouders en personeel. 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom om een afspraak met haar te maken voor een rondleiding in de school.

Stagiairs

De Bron is een opleidingsschool. Jaarlijks zullen een aantal PABO-studenten verbonden zijn aan de school. Wij vinden het belangrijk om aanstaande leerkrachten de mogelijkheid te bieden om zich het vak van leerkracht eigen te maken.

Het komt ook voor dat we stagiaires in de school hebben die een opleiding doen tot onderwijsassistent.